Klasirane.com | Задачи по Математика


Австралийско Кенгуру - Australian Mathematics Competition - AMCKlasirane.com > AMC - Australian Mathematics Competition

Австралийско Кенгуру - Australian Mathematics Competition - AMC

Международното състезание Австралийско Кенгуру е един от най-големите математически турнири в света и се и се провежда всяка година в края на юли или в началото на месец август. Спонсори са Westpac Banking Corporation, University of Canberra and Canberra Mathematical Association още от зараждането на конкурса през 1978. Състезанието е изцяло на английски, френски или китайски език. За България се провежда само на английски език.
Провежда се в 5 възрастови групи, като за всяка има по 30 въпроса. Разпределението по класове е:
1 група 3 и 4 клас – време 60 минути
2 група 5 и 6 клас – време 60 минути
3 група 7 и 8 клас – време 75 минути
4 група 9 и 10 клас – време 75 минути
5 група 11 и 12 клас - време 75 минути
Първите 25 въпроса са тестови с по 5 възможни отговора, от които само един е верен. От 2005 г. последните 5 въпроса изискват отговор цяло число между 0 и 999.
Първите въпроси са много лесни, постепенно трудността на задачите нараства прогресивно и последните са предизвикателство за най-добрите ученици.
Въпроси 1 до 10 се оценяват с 3 точки, от 11 до 20 – с 4 точки и 21 до 25 – с 5 точки. Въпроси 26-30 се оценяват с 6, 7, 8, 9 и 10 точки, съответно. Не се отнемат точки за грешен отговор. Максималният брой точки е 135.
За първите 2 групи се разрешава ползването на речник и калкулатор.
Новини и информация за Австралийско Кенгуру
This event was introduced in Australia in 1978 as the first Competition in Australian Schools.
Now, AMC is one of the biggest tournaments in the mathematical world and takes place every year in late July or early August. Westpac Banking Corporation, University of Canberra and Canberra Mathematical Association are sponsors since formation of the competition in 1978. The competition is entirely in English, French and Chinese.
Held in five age groups, for each there are 30 questions. The allocation of classes is:
1 group 3 and 4 class - time 60 minutes
2 Group 5 and 6 class - time 60 minutes
3 Group 7 and Grade 8 - Time 75 minutes
4 Group 9 and Grade 10 - Time 75 minutes
5 group 11 and 12 class - time 75 minutes
The first 25 questions are test with five possible answers , of which only one is correct. Since 2005, the last 5 questions require a response integer between 0 and 999.
The first questions are very easy, the difficulty of the problems gradually increasing progressively and the last ones challenge the best students.
Questions 1 to 10 were evaluated by 3 points, from 11 to 20 - 4, and 21 to points 25 - 5 points. Questions 26-30 were evaluated by 6, 7, 8 , 9, and 10 points, respectively . No points will be deducted for wrong answer. The maximum score is 135.
For the first two groups are allowed to use a dictionary and calculator.
News about AMC
Забележка: Задачите от 2018 г ще бъдат налични за сваляне в края на месец АвгустОценете страницата: 3,9 / 64 гласа

Задачи и Решения от международно математическо състезание Австралийско Кенгуру
Problems and Solutions of the Australian Mathematics Competition - AMCDivision Pre-Ecolier - 1 - 2 клас

Състезанието Австралийско Кенгуру не се провежда за тази възрастова група, но можете да тренирате с алтернативата - Пакистанско Кенгуру:
AMC is not holded for this age group, but you can train with the alternative KSF - Kangourou sans frontières - Pakistan:
Задачи Пакистанско Кенгуру 2012
|
Отговори / Solutions 2012

Division Middle Primary / Ecolier / 3-4 клас

Задачи / Problems AMC 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems AMC 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems AMC 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems AMC 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems AMC 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems AMC 2012
|
Отговори / Solutions 2012
Задачи / Problems AMC 2013
|
Отговори / Solutions 2013
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2014 - AMC 2014
|
Отговори / Solutions 2014
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2015 - AMC 2015
|
Отговори / Solutions 2015
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2016 - AMC 2016
|
Отговори / Solutions 2016
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2017 - AMC 2017
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2018 - AMC 2018
|
Отговори / Solutions 2018
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2020 - AMC 2020

Алтернативна подготовка за Австралийско Кенгуру Задачи в същия формат и с подобна трудност от Пакистанско кенгуру:
Alternative training for AMC - problems in the same format and similar difficulty of KSF - Kangourou sans frontières - Pakistan:
Задачи / Problems KSF 2005
|
Отговори / Solutions 2005
Задачи / Problems KSF 2006
|
Отговори / Solutions 2006
Задачи / Problems KSF 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems KSF 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems KSF 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems KSF 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems KSF 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems KSF 2012
|
Отговори / Solutions 2012
Division Upper Primary / Benjamin / 5-6 клас

Задачи / Problems AMC 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems AMC 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems AMC 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems AMC 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems AMC 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems AMC 2012
|
Отговори / Solutions 2012
Задачи / Problems AMC 2013
|
Отговори / Solutions 2013
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2014 - AMC 2014
|
Отговори / Solutions 2014
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2015 - AMC 2015
|
Отговори / Solutions 2015
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2016 - AMC 2016
|
Отговори / Solutions 2016
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2017 - AMC 2017
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2018 - AMC 2018
|
Отговори / Solutions 2018
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2020 - AMC 2020

Алтернативна подготовка за Австралийско Кенгуру Задачи в същия формат и с подобна трудност от Пакистанско кенгуру:
Alternative training for AMC - problems in the same format and similar difficulty of KSF - Kangourou sans frontières - Pakistan:
Задачи / Problems KSF 2005
|
Отговори / Solutions 2005
Задачи / Problems KSF 2006
|
Отговори / Solutions 2006
Задачи / Problems KSF 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems KSF 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems KSF 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems KSF 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems KSF 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems KSF 2012
|
Отговори / Solutions 2012

Division Junior / Cadet / 7-8 клас

Задачи / Problems AMC 2001
|
Отговори / Solutions 2001
Задачи / Problems AMC 2002
|
Отговори / Solutions 2002
Задачи / Problems AMC 2003
|
Отговори / Solutions 2003
Задачи / Problems AMC 2004
|
Отговори / Solutions 2004
Задачи / Problems AMC 2005
|
Отговори / Solutions 2005
Задачи / Problems AMC 2006
|
Отговори / Solutions 2006
Задачи / Problems AMC 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems AMC 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems AMC 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems AMC 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems AMC 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems AMC 2012
|
Отговори / Solutions 2012
Задачи / Problems AMC 2013
|
Отговори / Solutions 2013
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2014 - AMC 2014
|
Отговори / Solutions 2014
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2015 - AMC 2015
|
Отговори / Solutions 2015
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2016 - AMC 2016
|
Отговори / Solutions 2016
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2017 - AMC 2017
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2018 - AMC 2018
|
Отговори / Solutions 2018
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2020 - AMC 2020

Алтернативна подготовка за Австралийско Кенгуру Задачи в същия формат и с подобна трудност от Пакистанско кенгуру:
Alternative training for AMC - problems in the same format and similar difficulty of KSF - Kangourou sans frontières - Pakistan:
Задачи / Problems KSF 2005
|
Отговори / Solutions 2005
Задачи / Problems KSF 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems KSF 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems KSF 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems KSF 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems KSF 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems KSF 2012
|
Отговори / Solutions 2012

Division Intermediate / Junior / 9-10 клас

Задачи / Problems AMC 2001
|
Отговори / Solutions 2001
Задачи / Problems AMC 2002
|
Отговори / Solutions 2002
Задачи / Problems AMC 2003
|
Отговори / Solutions 2003
Задачи / Problems AMC 2004
|
Отговори / Solutions 2004
Задачи / Problems AMC 2005
|
Отговори / Solutions 2005
Задачи / Problems AMC 2006
|
Отговори / Solutions 2006
Задачи / Problems AMC 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems AMC 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems AMC 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems AMC 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems AMC 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems AMC 2012
|
Отговори / Solutions 2012
Задачи / Problems AMC 2013
|
Отговори / Solutions 2013
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2014 - AMC 2014
|
Отговори / Solutions 2014
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2015 - AMC 2015
|
Отговори / Solutions 2015
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2016 - AMC 2016
|
Отговори / Solutions 2016
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2017 - AMC 2017
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2018 - AMC 2018
|
Отговори / Solutions 2018
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2020 - AMC 2020

Алтернативна подготовка за Австралийско Кенгуру Задачи в същия формат и с подобна трудност от Пакистанско кенгуру:
Alternative training for AMC - problems in the same format and similar difficulty of KSF - Kangourou sans frontières - Pakistan:
Задачи / Problems KSF 2005
|
Отговори / Solutions 2005
Задачи / Problems KSF 2006
|
Отговори / Solutions 2006
Задачи / Problems KSF 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems KSF 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems KSF 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems KSF 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems KSF 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems KSF 2012
|
Отговори / Solutions 2012
Division Senior / Student / 11-12 клас

Задачи / Problems AMC 2002
|
Отговори / Solutions 2002
Задачи / Problems AMC 2003
|
Отговори / Solutions 2003
Задачи / Problems AMC 2004
|
Отговори / Solutions 2004
Задачи / Problems AMC 2005
|
Отговори / Solutions 2005
Задачи / Problems AMC 2006
|
Отговори / Solutions 2006
Задачи / Problems AMC 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems AMC 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems AMC 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems AMC 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems AMC 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems AMC 2012
|
Отговори / Solutions 2012
Задачи / Problems AMC 2013
|
Отговори / Solutions 2013
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2014 - AMC 2014
|
Отговори / Solutions 2014
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2015 - AMC 2015
|
Отговори / Solutions 2015
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2016 - AMC 2016
|
Отговори / Solutions 2016
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2017 - AMC 2017
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2018 - AMC 2018
|
Отговори / Solutions 2018
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2020 - AMC 2020

Алтернативна подготовка за Австралийско Кенгуру Задачи в същия формат и с подобна трудност от Пакистанско кенгуру:
Alternative training for AMC - problems in the same format and similar difficulty of KSF - Kangourou sans frontières - Pakistan:
Задачи / Problems KSF 2005
|
Отговори / Solutions 2005
Задачи / Problems KSF 2006
|
Отговори / Solutions 2006
Задачи / Problems KSF 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems KSF 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems KSF 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems KSF 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems KSF 2012
|
Отговори / Solutions 2012


Ние сме във Facebook
Facebook

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.