Klasirane.com | Задачи по Математика


есенен математически турнир Черноризец ХрабърKlasirane.com > Черноризец Храбър

Математически Турнир Черноризец Храбър

Математически турнир Черноризец Храбър е състезание с над 20-годишна история за ученици от 2-ри до 12-ти клас, което се провежда всяка година, в цяла България на 1-ви ноември - Деня на народните будители.
1. Време за работа 90 минути (за втори клас - 60 минути). Не се разрешава използване на калкулатори и друга изчислителна техника.
2. Към всяка задача са дадени 5 възможности за отговор. В бланката за отговори срещу номера на всяка задача напишете верния според вас, като използвате една от буквите: А, Б, В, Г, Д.
3. Попълвайте бланката ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате съответното поле, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно.
Забележка. Чертежите обикновено не са точни, а само изобразяват описваната в условието конфигурация.
Дават се следните точки:
За всички класове:
За непопълнен отговор на задача - по 3 точки.
За грешен отговор на задача - 0 точки.
2 - 6 клас
За верен отговор на всяка задача - по 7 точки.
7 - 8 клас
За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително - по 5 точки.
За верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително - по 7 точки.
За верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително - по 9 точки.
9 - 12 клас
За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително - по 5 точки.
За верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително - по 7 точки.
За верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително - по 9 точки.
Новини и информация за Черноризец ХрабърОценете страницата: 3,6 / 204 гласа

Задачи и Отговори от Математическо състезание Черноризец Храбър

Черноризец Храбър - 2 клас

Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2009
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2009
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2010
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2010
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2011
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2011
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2012
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2012
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2013
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2013
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2014
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2014
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2015
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2015
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2016
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2016
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2017
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2017
Задачи от Черноризец Храбър 2 клас, 2018
|
Отговори ЧХ 2 клас, 2018

Черноризец Храбър - 3 - 4 клас

Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2006
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2006
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2007
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2007
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2008
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2008
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2009
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2009
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2010
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2010
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2011
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2011
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2012
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2012
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2013
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2013
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2014
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2014
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2015
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2015
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2016
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2016
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2017
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2017
Задачи от Черноризец Храбър 3-4 клас, 2018
|
Отговори ЧХ 3-4 клас, 2018
Черноризец Храбър - 5 - 6 клас

Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2006
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2006
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2007
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2007
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2008
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2008
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2009
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2009
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2010
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2010
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2011
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2011
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2012
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2012
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2013
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2013
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2014
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2014
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2015
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2015
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2016
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2016
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2017
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2017
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2018
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2018

Черноризец Храбър - 7 - 8 клас

Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2006
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2006
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2007
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2007
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2008
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2008
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2009
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2009
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2010
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2010
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2011
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2011
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2012
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2012
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2013
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2013
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2014
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2014
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2015
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2015
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2016
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2016
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2017
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2017
Задачи от Черноризец Храбър 7-8 клас, 2018
|
Отговори ЧХ 7-8 клас, 2018

Черноризец Храбър - 9 - 10 клас

Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2006
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2006
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2007
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2007
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2008
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2008
Задачи от Черноризец Хр0бър 9-10 клас, 2009
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2009
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2010
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2010
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2011
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2011
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2012
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2012
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2013
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2013
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2014
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2014
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2015
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2015
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2016
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2016
Задачи от Черноризец Храбър 9-10 клас, 2017
|
Отговори ЧХ 9-10 клас, 2017
Черноризец Храбър - 11 - 12 клас

Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2006
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2006
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2007
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2007
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2008
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2008
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2009
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2009
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2010
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2010
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2011
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2011
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2012
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2012
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2013
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2013
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2014
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2014
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2015
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2015
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2017
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2017
Задачи от Черноризец Храбър 11-12 клас, 2018
|
Отговори ЧХ 11-12 клас, 2018


Ние сме във Facebook
Facebook

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.