Klasirane.com | Задачи по Математика
Klasirane.com > Признаци за делимост

Признаци за делимост - Divisibility Rules
Признаци за делимост на 2
На 2 се делят само тези числа, на които последната цифра е четно число.

Признаци за делимост на 3
Ако сборът от цифрите на даденото число, например (3 + 5 +7) се дели на 3, то и самото число ще се дели на 3.

Признаци за делимост на 4
Всяко число, на което последните две цифри се делят на 4 се дели на 4.

Признаци за делимост на 5
На 5 се делят само тези числа, на които последната цифра е 0 или 5

Признаци за делимост на 6
Едно число се дели на 6 тогава, когато, то се дели и на 2, и на 3 (тоест трябва да е четно и сумата от неговите цифри да се дели на 3).

Признаци за делимост на 7
За многоцифрени числа: Разделяме числото на 2 части: 1-ва, която са последните му две цифри и втора, която са останалите цифри. Умножаваме втората част по 2 и я прибавяме към първата. Ако полученото число се дели на 7, то и първоначалното число се дели на 7:
1736 – първа част – 36, втора част – 17. 17х2+36 = 70. 70 се дели на 7, следователно и 1736 се дели на 7.

Признаци за делимост на 8
Едно многоцифрено число се дели на 8, когато последните му три цифри са нули или образуват число, което се дели на 8.

Признаци за делимост на 9
Ако сборът от цифрите на даденото число, например (6 + 5 +7) се дели на 9, то и самото число ще се дели на 9.

Признаци за делимост на 10.
На 10 се делят тези числа, на които цифрата на единиците е 0.Признаци за делимост на 11
Ако разликата от сборовете на цифрите през една е нула или се дели на 11.
6852219
Първо число: 6529 – сбор на цифрите му = 22
Второ число: 821 – сбор на цифрите му = 11
22 се дели на 11, следователно и 6852219 се дели на 11

Признаци за делимост на 12
Едно число се дели на 12 тогава, когато се дели едновременно на 3 и на 4.

Признаци за делимост на 13
Едно число се дели на 13 без остатък, когато, сборът на последната цифра на даденото число умножена с 4 и останалите цифри се дели на 13.
169 -> 16 + 9х4 = 52. 52 се дели на 13, следователно и 169 се дели на 13.

Признаци за делимост на 14
Едно число се дели на 14, , когато се дели едновременно на 2 и на 7.

Признаци за делимост на 15
Едно число се дели на 15, , когато се дели едновременно на 3 и на 5.

Признаци за делимост на 17
Едно число се дели на 17, когато единиците на даденото число, умножени по 12, събрани с останалото число (без единиците) се делят на 17.
782 -> 78+2х12 = 78+24 = 102 -> 10+2х12 = 34.
34 се дели на 17, следователно и 782 се дели на 17.

Признаци за делимост на 19
Едно число се дели на 19, когато единиците на даденото число, умножени по 2, събрани с останалото число (без единиците) се делят на 19.
988 -> 98 + 8х2 = 114 -> 11 + 4х2 = 19.
19 се дели на 19, следователно и 988 се дели на 19

Признаци за делимост на 23
Едно число се дели на 23, когато десетиците единиците на даденото число, умножени по 3, събрани с останалото число (без единиците и десетиците) се делят на 23.
1127 -> 11 + 27х3 = 92. 92 се дели на 23, следователно и 1127 се дели на 23

Признаци за делимост на 25
Едно число се дели на 25, ако последните му две цифри се делят на 25.

Признаци за делимост на 50
Едно число се дели на 50, ако последните му две цифри се делят на 50.

Признаци за делимост на 99
Разделяме числото на групи по 2 цифри – дясна и лява (в най-лявата група може да има една цифра) и намираме сумата на тези групи от цифри сведени до двуцифрено число. Ако тази сума се дели на 99, то и самото число се дели на 99.
Примери: 891, 8019, 7326

Признаци за делимост на 125
Едно число се дели на 125, ако последните му три цифри се делят на 125.
Ние сме във Facebook
Facebook