Klasirane.com | Задачи по Математика


Коледно Математическо Състезание - КМС

Klasirane.com > Коледно Математическо Състезание

Коледно Математическо Състезание - КМС

Коледното математическо състезание е за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Това е едно от по-лесните национални математически състезания, подходящо за деца с интерес към математиката, които не учат в математически гимназии. Основно, на КМС се явяват деца от ниските класове от 1-ви до 4-ти. Форматът в 7-ми и 12-ти клас го прави и добра контрола за предстоящите държавни изпити.
Форматът на състезанието за всички класове без 7-ми и 12-ти е един и същ - 9 задачи с избираем отговор и една задача, изискваща подробно решение. Специфичното е, че за всяка задача един от избираемите отговори е Друг отговор. Ако е посочен той, за верен се приема само ако допълнително е записан и правилния резултат.
Задачите от 1 до 3 се оценявят с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки и от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки, като Aе дават точки за части от задачата.
Задачите за 7 клас са във формата на националното външно оценяване по математика след 7 клас.
Задачите за 12 клас са във формат матура по стандарта на МОН.
Време за работа за 1 и 2 клас - 90 минути.
Време за работа за всички останали възрастови групи - 120 минути.
Новини и информация за Коледно Математическо СъстезаниеОценете страницата: 3,6 / 263 гласа

Задачи и Решения от Коледно Математическо Състезание - КМС

Коледно Математическо Състезание - КМС - 1 клас

Задачи и Решения - КМС 1 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 1 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 2 клас

Задачи и Решения - КМС 2 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 2 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 3 клас

Задачи и Решения - КМС 3 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 3 клас 2019


Коледно Математическо Състезание - КМС - 4 клас

Задачи и Решения - КМС 4 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 4 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 5 клас

Задачи и Решения - КМС 5 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 6 клас

Задачи и Решения - КМС 6 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2008
Задачи и РеHения - КМС 6 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 6 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 7 клас

Задачи и Решения - КМС 7 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 7 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 8 клас

Задачи и Решения - КМС 8 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 8 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 9 клас

Задачи и Решения - КМС 9 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 9 кл0с 2008
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 9 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 10 клас

Задачи и Решения - КМС 10 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2007
- Задач8 и Решения - КМС 10 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 10 клас 2019


Коледно Математическо Състезание - КМС - 11 клас

Задачи и Решения - КМС 11 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 11 клас 2019

Коледно Математическо Състезание - КМС - 12 клас

Задачи и Решения - КМС 12 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2017
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2018
Задачи и Решения - КМС 12 клас 2019


Ние сме във Facebook
Facebook

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.