Klasirane.com | Задачи по Математика


Математика без ГранициKlasirane.com > Математика без Граници

Математика без Граници

Математика без граници е математическо състезание, провеждащо се от есента на 2013 година. Турнирът бързо доби популярност сред любители на математиката от малките класове с относително ниската си трудност и широка насоченост.
Организаторите на Математика без Граници раздават на победителите множество медали, което стимулира учениците за участие в състезанието.
Турнирът е за ученици от 1-ви до 8-ми клас и се провежда в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание Математически звезди.
Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град.
Финалният кръг изисква присъствие.
Всеки кръг от Математика без Граници се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 15 са с избираем отговор, а 5 – със свободен отговор.
Учениците с най-голям сбор от точки, получени в две от трите дистанционни състезания получават покана за участие във финалния кръг.
Новини и информация за Математика без ГранициОценете страницата: 3,5 / 242 гласа

Задачи и Отговори от Математика без Граници | Mathematics without Borders

Математика без Граници - 1 клас

Задачи Математика без Граници 2014 - пролет
|
Отговори 2014 - пролет
Задачи Математика без Граници 2014 - Финал
|
Отговори 2014 - Финал
Задачи Математика без Граници 2015 - зима
|
Отговори 2015 - зима
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - зима, пролет и финал 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.

Математика без Граници - 2 клас

Задачи Математика без Граници 2013 - есен
|
Отговори 2013 - есен
Задачи Математика без Граници 2014 - зима
|
Отговори 2014 - зима
Задачи Математика без Граници 2014 - пролет
|
Отговори 2014 - пролет
Задачи Математика без Граници 2014 - Финал
|
Отговори 2014 - Финал
Задачи Математика без Граници 2014 - есен
|
Отговори 2014 - есен
Задачи Математика без Граници 2015 - зима
|
Отговори 2015 - зима
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - есен 2015 г, зима, пролет, финал и есен 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.

Математика без Граници - 3 клас

Задачи Математика без Граници 2013 - есен
|
Отговори 2013 - есен
Задачи Математика без Граници 2014 - зима
|
Отговори 2014 - зима
Задачи Математика без Граници 2014 - пролет
|
Отговори 2014 - пролет
Задачи Математика без Граници 2014 - Финал
|
Отговори 2014 - Финал
Задачи Математика без Граници 2014 - есен
|
Отговори 2014 - есен
Задачи Математика без Граници 2015 - зима
|
Отговори 2015 - зима
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - есен 2015 г, зима, пролет, финал и есен 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.
Математика без Граници - 4 клас

Задачи Математика без Граници 2013 - есен
|
Отговори 2013 - есен
Задачи Математика без Граници 2014 - зима
|
Отговори 2014 - зима
Задачи Математика без Граници 2014 - пролет
|
Отговори 2014 - пролет
Задачи Математика без Граници 2014 - Финал
|
Отговори 2014 - Финал
Задачи Математика без Граници 2014 - есен
|
Отговори 2014 - есен
Задачи Математика без Граници 2015 - зима
|
Отговори 2015 - зима
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - есен 2015 г, зима, пролет, финал и есен 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.

Математика без Граници - 5 клас

Задачи Математика без Граници 2013 - есен
|
Отговори 2013 - есен
Задачи Математика без Граници 2014 - зима
|
Отговори 2014 - зима
Задачи Математика без Граници 2014 - пролет
|
Отговори 2014 - пролет
Задачи Математика без Граници 2014 - Финал
|
Отговори 2014 - Финал
Задачи Математика без Граници 2014 - есен
|
Отговори 2014 - есен
Задачи Математика без Граници 2015 - зима
|
Отговори 2015 - зима
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - есен 2015 г, зима, пролет, финал и есен 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.

Математика без Граници - 6 клас

Задачи Математика без Граници 2013 - есен
|
Отговори 2013 - есен
Задачи Математика без Граници 2014 - зима
|
Отговори 2014 - зима
Задачи Математика без Граници 2014 - пролет
|
Отговори 2014 - пролет
Задачи Математика без Граници 2014 - Финал
|
Отговори 2014 - Финал
Задачи Математика без Граници 2014 - есен
|
Отговори 2014 - есен
Задачи Математика без Граници 2015 - зима
|
Отговори 2015 - зима
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - есен 2015 г, зима, пролет, финал и есен 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.

Математика без Граници - 7 клас

Задачи Математика без Граници 2013 - есен
|
Отговори 2013 - есен
Задачи Математика без Граници 2014 - зима
|
Отговори 2014 - зима
Задачи Математика без Граници 2014 - пролет
|
Отговори 2014 - пролет
Задачи Математика без Граници 2014 - Финал
|
Отговори 2014 - Финал
Задачи Математика без Граници 2014 - есен
|
Отговори 2014 - есен
Задачи Математика без Граници 2015 - зима
|
Отговори 2015 - зима
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - есен 2015 г, зима, пролет, финал и есен 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.
Математика без Граници - 8 клас

Задачи Математика без Граници 2013 - есен
|
Отговори 2013 - есен
Задачи Математика без Граници 2014 - зима
|
Отговори 2014 - зима
Задачи Математика без Граници 2014 - пролет
|
Отговори 2014 - пролет
Задачи Математика без Граници 2014 - Финал
|
Отговори 2014 - Финал
Задачи Математика без Граници 2014 - есен
|
Отговори 2014 - есен
Задачи Математика без Граници 2015 - зима
|
Отговори 2015 - зима
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - есен 2015 г, зима, пролет, финал и есен 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.

Математика без Граници - 9 - 12 клас

Задачи Математика без Граници 2014 - есен
|
Отговори 2014 - есен
Задачи Математика без Граници 2015 - пролет
|
Отговори 2015 - пролет
Задачи Математика без Граници 2015 - Финал
|
Отговори 2015 - Финал
Задачи и Отговори - есен 2015 г, зима, пролет, финал и есен 2016 г.
Задачи и Отговори - зима 2017 г.
Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.


Ние сме във Facebook
Facebook

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.