Klasirane.com | Задачи по Математика


Национално Математическо СъстезаниеKlasirane.com > Национално Математическо Състезание

Европейско Кенгуру - Национален кръг

Националното Математическо Състезание е познато до учебната 2013 / 2014 година като Национален кръг на математическо състезание Европейско Кенгуру.
От учебната 2014 / 2015 то е прекръстено на Национално Математическо Състезание и регламентът е променен.
През 2017 година, проектът Национално Математическо Състезание като че ли е забравен и отново се връща познатия ни Национален кръг на математическо състезание Европейско Кенгуру.

Състезателите са разделени в 7 групи, в зависимост от класа си:
- 1 клас
- 2 клас
- 3 - 4 клас
- 5 - 6 клас
- 7 - 8 клас
- 9 - 10 клас
- 11 - 12 клас
Времето за работа на учениците е 75 минути.
За всеки верен отговор на задачите с избираем и свободен отговор от се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Задачите с описание на решението от националния кръг се оценяват от 0 до 10 точки.
Максимален брой точки - 40
Новини и информация за Национален кръг на математическо състезание Европейско Кенгуру - Национално Математическо Състезание
Оценете страницата: 3,5 / 64 гласа

Задачи и Отговори от национален кръг на Европейско Кенгуру

национален кръг на Европейско Кенгуру - 1 клас

задачи Национален ЕК 2013
задачи Национален ЕК 2014
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2014
задачи Национален ЕК 2015
задачи Национален ЕК 2017
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2017
задачи Национален ЕК 2018
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2018

национален кръг на Европейско Кенгуру - 2 клас

задачи Национален ЕК 2014
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2014
задачи Национален ЕК 2015
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2015
задачи Национален ЕК 2017
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2017
задачи Национален ЕК 2018
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2018
национален кръг на Европейско Кенгуру - 3 - 4 клас

задачи Национален ЕК 2007
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2007
задачи Национален ЕК 2008
задачи Национален ЕК 2009
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2009
задачи Национален ЕК 2010
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2010
задачи Национален ЕК 2011
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2011
задачи Национален ЕК 2012
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2012
задачи Национален ЕК 2013
задачи Национален ЕК 2014
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2014
задачи Национален ЕК 2015
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2015
задачи Национален ЕК 2016
задачи Национален ЕК 2017
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2017
задачи Национален ЕК 2018 - 3 клас
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2018
задачи Национален ЕК 2018 - 4 клас
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2018
национален кръг на Европейско Кенгуру - 5 - 6 клас

задачи Национален ЕК 2007
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2007
задачи Национален ЕК 2008
задачи Национален ЕК 2009
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2009
задачи Национален ЕК 2010
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2010
задачи Национален ЕК 2011
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2011
задачи Национален ЕК 2012
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2012
задачи Национален ЕК 2013
задачи Национален ЕК 2014
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2014
задачи Национален ЕК 2015
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2015
задачи Национален ЕК 2017
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2017
задачи Национален ЕК 2018
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2018

национален кръг на Европейско Кенгуру - 7 - 8 клас

задачи Национален ЕК 2007
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2007
задачи Национален ЕК 2008
задачи Национален ЕК 2009
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2009
задачи Национален ЕК 2010
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2010
задачи Национален ЕК 2011
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2011
задачи Национален ЕК 2012
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2012
задачи Национален ЕК 2013
задачи Национален ЕК 2014
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2014
задачи Национален ЕК 2015
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2015
задачи Национален ЕК 2017
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2017
задачи Национален ЕК 2018
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2018
национален кръг на Европейско Кенгуру - 9 - 10 клас


национален кръг на Европейско Кенгуру - 11 - 12 класНие сме във Facebook
Facebook

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.