Klasirane.com | Задачи по Математика


Национална Олимпиада по Математика - НОМ

Национална Олимпиада по Математика - НОМ

Последно обновяване - добавени са задачи и решения от 65 Национална Олимпиада по Математика 2015 - национален кръг.

Очаквайте през летните месеци нови задачи и решения от отминали Национални кръгове на Олимпиадата по Математика!
Националната Олимпиада по математика е едно от най-значимите математически състезания в България.
В зависимост от класа, тя се провежда в 2 или 3 кръга - общински, областен и национален.
Всеки следващ кръг включва все по-сложни задачи.
Общинският и Областният кръг се провеждат за ученици от 4-ти до 12-ти клас, а Националният - за ученици от 7-ми до 12-ти клас.
За ученици от 4-ти до 8-ми клас включително, форматът на общинския, областния и националния кръг е еднакъв - 3 задачи, всяка от които носи 7 точки, общо 21 точки.
До Национален кръг се допускат само ученици от 7-ми и 8-ми клас. Времетраене на всеки кръг от Олимпиадата - 4 часа.
За ученици от 9 до 12 клас, всеки от кръговете включва съответно 3, 4 и 6 задачи. Време за решаване - общински кръг - 4 часа, областен - 4.5 часа, национален 2 х 4 часа и половина.
Националният кръг е с обща тема за 9 - 12 клас и се провежда в 2 последователни дни. Всеки ден се решават по 3 задачи за 4 часа и половина.
Националният кръг на Олимпиадата по Математика е едно от състезанията, чиито резултати се взимат предвид при формирането на отбори на страната ни за международни състезания.
Новини и информация за Национална Олимпиада по Математика - НОМ

Задачи и Решения от Национална Олимпиада по Математика - НОМ

Национална Олимпиада по Математика - ОБЩИНСКИ КРЪГ

От учебна година 2011 / 2012 формата на общинския кръг на Националната Олимпиада по Математика е променен за да наподобява на Националното външно оценяване в края на учебната година.
Предлагаме ви компилация от 6 теми за 7-ми клас по новия формат за подготовка на седмокласниците за Общинския кръг на НОМ. 2 от избраните теми са с решения, а 4 - без решения.
Изтеглете примерните теми за Общински кръг на НОМ за 7-ми клас.
Забележка: От учебната 2014 / 2015 г., МОН върна стандартния формат на общинския кръг на Олимпиадата по Математика за 7-ми клас - 3 задачи за описване с време за решение - 4 часа.
Можете спокойно да използвате темите от областния кръг на НОМ за качествена подготовка за общинския кръг.

64-та Олимпиада по Математика - Общински кръг - 2014 / 2015 г.

- Задачи за 4 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 4 клас - София
- Задачи за 5 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 5 клас - София
- Задачи за 6 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 6 клас - София
- Задачи за 7 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 7 клас - София
- Задачи за 8 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 8 клас - София
- Задачи за 9 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 9 клас - София
- Задачи за 10 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 10 клас - София
- Задачи за 11 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 11 клас - София
- Задачи за 12 клас НОМ 2015 ::..:: - Задачи за 12 клас - СофияНационална Олимпиада по Математика - ОБЛАСТЕН КРЪГ

59-та Олимпиада по Математика - Областен кръг - 2010 г.

- Задачи за 4 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 4 клас
- Задачи за 5 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 5 клас
- Задачи за 6 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 6 клас
- Задачи за 7 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 7 клас
- Задачи за 8 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 8 клас
- Задачи за 9 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 9 клас
- Задачи за 10 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 10 клас
- Задачи за 11 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 11 клас
- Задачи за 12 клас НОМ 2010 ::..:: Решения на задачите за 12 клас


60-та Олимпиада по Математика - Областен кръг - 2011 г.

- Задачи за 4 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 4 клас
- Задачи за 5 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 5 клас
- Задачи за 6 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 6 клас
- Задачи за 7 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 7 клас
- Задачи за 8 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 8 клас
- Задачи за 9 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 9 клас
- Задачи за 10 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 10 клас
- Задачи за 11 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 11 клас
- Задачи за 12 клас НОМ 2011 ::..:: Решения на задачите за 12 клас


61-ва Олимпиада по Математика - Областен кръг - 2012 г.

- Задачи за 4 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 4 клас
- Задачи за 5 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 5 клас
- Задачи за 6 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 6 клас
- Задачи за 7 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 7 клас
- Задачи за 8 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 8 клас
- Задачи за 9 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 9 клас
- Задачи за 10 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 10 клас
- Задачи за 11 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 11 клас
- Задачи за 12 клас НОМ 2012 ::..:: Решения на задачите за 12 клас


62-ра Олимпиада по Математика - Областен кръг - 2013 г.

- Задачи за 4 клас НОМ 2013 ::..:: Р5шения на задачите за 4 клас
- Задачи за 5 клас НОМ 2013 ::..:: Решения на задачите за 5 клас
- Задачи за 6 клас НОМ 2013 ::..:: Решения на задачите за 6 клас
- Задачи за 7 клас НОМ 2013 ::..:: Решения на задачите за 7 :лас
- Задачи за 8 клас НОМ 2013 ::..:: Решения на задачите за 8 клас
- Задачи за 9 клас НОМ 2013 ::..:: Решения на задачите за 9 клас
- Задачи за 10 клас НОМ 2013 ::..:: Решения на задачите за 10 клас
- Задачи за 11 клас НОМ 2013 ::..:: Решения на задачите за 11 клас
- Задачи за 12 клас НОМ 2013 ::..:: Решения на задачите за 12 клас


63-та Олимпиада по Математика - Областен кръг - 2014 г.

- Задачи за 4 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 4 клас
- Задачи за 5 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 5 клас
- Задачи за 6 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 6 клас
- Задачи за 7 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 7 клас
- Задачи за 8 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 8 клас
- Задачи за 9 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 9 клас
- Задачи за 10 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 10 клас
- Задачи за 11 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 11 клас
- Задачи за 12 клас НОМ 2014 ::..:: Решения на задачите за 12 клас


64-та Олимпиада по Математика - Областен кръг - 2015 г.

- Задачи за 4 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 4 клас
- Задачи за 5 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 5 клас
- Задачи за 6 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 6 клас
- Задачи за 7 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 7 клас
- Задачи за 8 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 8 клас
- Задачи за 9 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 9 клас
- Задачи за 10 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 10 клас
- Задачи за 11 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 11 клас
- Задачи за 12 клас НОМ 2015 ::..:: Решения на задачите за 12 клас


Национална Олимпиада по Математика - НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

07.06.2015 - Очаквайте през летните месеци нови задачи и решения от отминали Национални кръгове на Олимпиадата по Математика!

56-та Олимпиада по Математика - Национален кръг - 2007 г.

- Задачи, Отговори и Решения за 9, 10, 11 и 12 клас от Национален кръг на 56-та НОМ


57-ма Олимпиада по Математика - Национален кръг - 2008 г.

- Задачи за 7 клас от Национален кръг на 57-ма НОМ
- Задачи за 8 клас от Национален кръг на 57-ма НОМ
- Задачи за 9, 10, 11 и 12 клас от Национален кръг на 57-ма НОМ


58-ма Олимпиада по Математика - Национален кръг - 2009 г.

- Задачи, Отговори и Решения за 7 клас от Национален кръг на 58-ма НОМ
- Задачи, Отговори и Решения за 8 клас от Национален кръг на 58-ма НОМ
- Задачи, Отговори и Решения за 9, 10, 11 и 12 клас от Национален кръг на 58-ма НОМ


60-та Олимпиада по Математика - Национален кръг - 2011 г.

- Задачи за 8 клас от Национален кръг на 60-та НОМ


61-ва Олимпиада по Математика - Национален кръг - 2012 г.

- Задачи за 7 клас от Национален кръг на 61-ва НОМ


62-ра Олимпиада по Математика - Национален кръг - 2013 г.

- Задачи, Отговори и Решения за 7 клас от Национален кръг на 62-ра НОМ
- Задачи, Отговори и Решения за 8 клас от Национален кръг на 62-ра НОМ
- Задачи, Отговори и Решения за 9, 10, 11 и 12 клас от Национален кръг на 62-ра НОМ


63-та Олимпиада по Математика - Национален кръг - 2014 г.

- Задачи, Отговори и Решения за 7 и 8 клас от Национален кръг на 63-та НОМ - estoyanov.net
- Задачи, Отговори и Решения за 9, 10, 11 и 12 клас от Национален кръг на 63-та НОМ


64-та Олимпиада по Математика - Национален кръг - 2015 г.

- Задачи, Отговори и Решения за 7 клас от Национален кръг на 64-та НОМ
- Задачи, Отговори и Решения за 8 клас от Национален кръг на 64-та НОМ
- Задачи, Отговори и Решения за 9 - 12 клас от Национален кръг на 64-та НОМ


Ние сме във Facebook
Facebook
Google+
Google+

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.