Klasirane.com | Задачи по Математика
Klasirane.com > Квадратно уравнение

Квадратно уравнение - Quadratic equation
Решение на квадратно уравнение

Попълнете исканите стойности на параметрите a, b и c след което натиснете бутона реши за да бъдат намерени корените на уравнението.
x2 x = 0

a = 2, b = -4, c = 2
D = (-4)2 - 4⋅2⋅2 = 0

Дискриминантата е равна на нула, квадратното уравнение има едно решение:
X = -(-4)/2*2 = 1


Ние сме във Facebook
Facebook