Klasirane.com | Задачи по Математика


SASMO - Singapore and Asian Schools Math Olympiad

Klasirane.com > SASMO

SASMO - Singapore and Asian Schools Math Olympiad

SASMO е сингапурско математическо състезание, което за разлика от повечето международни математически състезания не е ориентирано към най-добрите математици, а се цели в по-широка публика.
Целта на организаторите е SASMO да повиши интереса и ентусиазма на учениците, да развие математическата им интуиция, мислене и логика, както и творческо и критично мислене. Какви са нивата, в които се провежда:
- Primary 2 / Клас 2 - 10 въпроса с избираем отговор (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни задачи (с по 3 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки; - Primary 3 / Клас 3 - 15 рутинни задачи (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни с отворен отговор (с по 2 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки; - Primary 4 / Клас 4 - 15 рутинни задачи (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни задачи с отворен отговор (с по 2 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки; - Primary 5 / Клас 5 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки; - Primary 6 / Клас 6 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки; - Secondary 1 / Клас 7 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки; - Secondary 2 / Клас 8 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки; - Secondary 3 / Клас 9-12 - - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки.
Новини и информация за SASMO
SASMO is devoted and dedicated to bringing a love for Mathematics to students.
Unlike most Math Olympiad Competitions, SASMO caters not only to students in the top 5% but to the top 40% instead.
It aims to arouse students’ interest and enthusiasm for mathematical problem solving, develop mathematical intuition, reasoning and logical thinking, as well as creative and critical thinking.
In addition, this can help improve the students’ math grades because they can apply problem-solving strategies learnt during the training to their daily school mathematics.
The contest consists of:
Primary 2 – 10 multiple choice questions (1 point each) and 5 non-routine problems (3 points each), total 25 points.
Primary 3 & 4 – 15 non-routine problems (1 point each) and 5 non-routine problems (2 points each), total 25 points.
Primary 5 & 6 – 25 non-routine problems (1 point each), total 25 points.
Secondary 1, 2 & 3 - 25 non-routine problems (1 point each), total 25 points.
Every level has a differentiated contest. Calculators are not permitted.
When a problem introduces a more advanced concept, all necessary definitions are included.
News about SASMOОценете страницата: 3,9 / 39 гласа

Задачи и Решения от азиатско математическо състезание SASMO
Problems and Solutions of SASMO - Singapore and Asian Schools Math Olympiad2014

Задачи / Problems SASMO Primary 2 / 2-ри клас
|
Решения / Solutions SASMO Primary 2
Задачи / Problems SASMO Primary 3 / 3-ти клас
|
Решения / Solutions SASMO Primary 3
Задачи / Problems SASMO Primary 4 / 4-ти клас
|
Решения / Solutions SASMO Primary 4
Задачи / Problems SASMO Primary 5 / 5-ти клас
|
Решения / Solutions SASMO Primary 5
Задачи / Problems SASMO Primary 6 / 6-ти клас
|
Решения / Solutions SASMO Primary 6
Задачи / Problems SASMO Secondary 1 / 7-ми клас
|
Решения / Solutions SASMO Secondary 1
Задачи / Problems SASMO Secondary 2 / 8-ми клас
|
Решения / Solutions SASMO Secondary 2Ние сме във Facebook
Facebook

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.