Klasirane.com | Задачи по Математика


Софийски Математически Турнир - СМТ

Klasirane.com > Софийски Математически Турнир

Софийски Математически Турнир - СМТ

Софийски математически турнир е индивидуално градско състезание, отворено за всички желаещи да участват ученици.
Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни), две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите.
Регламентът на оценяване е следния:
за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки;
за непопълнен отговор – по 2 точки;
за грешен отговор – 0 точки.
За верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки.
Тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки.
Времетраенето на турнира е 90 мин. Не се разрешава употребата на калкулатори и таблици.
История на състезанието: Началото на провеждането на Софийския математически турнир се поставя през 1999 година. Оттогава турнирът се провежда ежегодно в края на м. октомври или в началото на м. ноември.
През 1999 г. турнирът е бил за ученици от 4 до 7 клас, като състезателните теми са съдържали 6 задачи с избираем отговор и 2 задачи със свободен отговор.
През 2000 се предлагат теми за 8 възрастови групи: 2,3,4,5,6,7,8 клас и една обща за ученици от 9 до 12 клас. Темите са съдържали по 15 задачи, от които 14 са с избираем отговор и 1 задача за подробно решаване.
Новини и информация за Софийски Математически Турнир - СМТОценете страницата: 4,2 / 187 гласа

Задачи, Отговори и Решения от Софийски Математически Турнир - СМТ

Софийски Математически Турнир 2006

Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2006 за 2 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2006 за 3 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2006 за 4 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2006 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2006 за 6 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2006 за 7 клас

Софийски Математически Турнир 2007

Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2007 за 2 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2007 за 3 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2007 за 4 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2007 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2007 за 6 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2007 за 7 клас

Софийски Математически Турнир 2008

Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2008 за 2 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2008 за 3 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2008 за 4 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2008 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2008 за 6 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2008 за 7 клас

Софийски Математически Турнир 2009

Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2009 за 2 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2009 за 3 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2009 за 4 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2009 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2009 за 6 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2009 за 7 клас

Софийски Математически Турнир 2010

Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2010 за 2 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2010 за 3 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2010 за 4 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2010 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2010 за 6 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2010 за 7 клас

Софийски Математически Турнир 2011

Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 1 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 2 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 3 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 4 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 6 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 7 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 8 клас

Софийски Математически Турнир 2012

Задачи от СМТ 2012 за 1 клас
Задачи от СМТ 2012 за 2 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2012 за 3 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2012 за 4 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2012 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2012 за 6 клас
Задачи от СМТ 2012 за 7 клас
Задачи от СМТ 2012 за 8 клас

Софийски Математически Турнир 2013

Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 1 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 2 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 3 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 4 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 6 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 7 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 8 клас

Софийски Математически Турнир 2014

Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 1 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 2 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 3 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 4 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 6 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 7 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 8 клас


Софийски Математически Турнир 2015

Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 1 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 2 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 3 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 4 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 6 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 7 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 8 клас

Софийски Математически Турнир 2016

Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 1 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 2 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 3 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 4 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 6 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 7 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 8 клас

Софийски Математически Турнир 2017

Задачи и Отговори от СМТ 2017 за 1 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2017 за 2 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2017 за 3 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2017 за 4 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2017 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2017 за 6 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2017 за 7 клас


Софийски Математически Турнир 2018

Задачи и Отговори от СМТ 2018 за 1 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2018 за 2 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2018 за 3 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2018 за 4 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2018 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2018 за 6 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2018 за 7 клас

Софийски Математически Турнир 2019

Задачи и Отговори от СМТ 2019 за 1 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2019 за 2 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2019 за 3 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2019 за 4 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2019 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2019 за 6 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2019 за 7 клас


Ние сме във Facebook
Facebook

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.