Klasirane.com | Задачи по Математика


Математика за 5 клас. Задачи, Решения и Отговори от математически състезания и турнири за 5 клас | Klasirane.com
Klasirane.com > Задачи по Математика за 5 клас

Задачи по Математика за 5 клас от състезания и турнири

Klasirane.com е електронна библиотека за задачи по математика от състезания, отговори и решения. Ние сме събрали на едно място задачи от повече от 30 национални и международни математически турнира.
На тази страница ще намерите Задачи по Математика, Решения и Отговори от национални и международни математически състезания и турнири за ученици от пети клас.

Вижте списъка по-долу за задачи за пети клас от

Австралийско Кенгуру, Академик Кирил Попов - Шумен, Великденско Математическо Състезание - ВМС, Европейско Кенгуру, Иван Салабашев, КМС, Математика без Граници, Математически Звезди, състезание на ПЧМГ, НМС, НОМ, ПМС, Пакистанско Кенгуру, Роман Хайнацки, СМТ, Хитър Петър, Черноризец Храбър, IMAS, Sasmo...
От менюто в горната част на страницата можете да преминете от сортиране по клас към сортиране по състезание.Оценете страницата: 3,8 / 28 гласа

AMC - Австралийско Кенгуру - 5 клас

Задачи / Problems AMC 2007
|
Отговори / Solutions 2007
Задачи / Problems AMC 2008
|
Отговори / Solutions 2008
Задачи / Problems AMC 2009
|
Отговори / Solutions 2009
Задачи / Problems AMC 2010
|
Отговори / Solutions 2010
Задачи / Problems AMC 2011
|
Отговори / Solutions 2011
Задачи / Problems AMC 2012
|
Отговори / Solutions 2012
Задачи / Problems AMC 2013
|
Отговори / Solutions 2013
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2014 - AMC 2014
|
Отговори / Solutions 2014
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2015 - AMC 2015
|
Отговори / Solutions 2015
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2016 - AMC 2016
|
Отговори / Solutions 2016
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2017 - AMC 2017
Задачи / Problems - Australian Mathematics Competition 2018 - AMC 2018

Състезание по математика Академик Кирил Попов - 5 клас

Задачи за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2005
Задачи за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2006
Задачи за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2007
Задачи за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2009
Задачи и Решения за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2010
Задачи и Решения за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2011
- З0дачи и Реше=ия за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2012
Задачи и Решения за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2013
Задачи и Решения за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2014
Задачи и Решения - индивидуален и отборен етап за 5 клас от Акад. Кирил Попов 2015
Задачи индивидуален и отборен етап за 5 клас - 2016
|
Решения - Акад. Кирил Попов 2016
Задачи индивидуален и отборен етап за 5 клас - 2017
|
Решения - Акад. Кирил Попов 2017
Задачи индивидуален и отборен етап и Решения за 5 клас от математическо състезание Кирил Попов, 2018

ВМС - Великденско Математическо Състезание - 5 клас

Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2008
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2009
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2010
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2011
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2012
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2013
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2014
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2015
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2016
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2017
Задачи и Решения - ВМС 5 клас 2018
ЕК - Европейско Кенгуру - 5 клас

Задачи Европейско Кенгуру 2006
|
Отговори ЕК 2006
Задачи Европейско Кенгуру 2007
|
Отговори ЕК 2007
Задачи Европейско Кенгуру 2008
|
Отговори ЕК 2008
Задачи Европейско Кенгуру 2009
|
Отговори ЕК 2009
Задачи Европейско Кенгуру 2010
|
Отговори ЕК 2010
Задачи Европейско Кенгуру 2011
|
Отговори ЕК 2011
Задачи Европейско Кенгуру 2012
|
Отговори ЕК 2012
Задачи Европейско Кенгуру 2013
|
Отговори ЕК 2013
Задачи Европейско Кенгуру 2014
|
Отговори ЕК 2014
Европейско Кенгуру 2015 Задачи и Отговори
Задачи Европейско Кенгуру 2016
|
Отговори ЕК 2016
Задачи Европейско Кенгуру 2017
|
Отговори ЕК 2017

За Тортата на Директора - СМГ - 5 клас

Задачи и решения от тортата на Директора 2016 за 5 клас
Задачи и решения от тортата на Директора 2017 за 5 клас

ЗМС - Зимни Математически Състезания - 5 клас

- Задачи, Решения, Отговори от ЗМС 2007 за 5 клас
- Задачи, Решения, Отговори от ЗМС 2008 за 5 клас
- Задачи, Решения, Отговори от ЗМС 2009 за 5 клас
- Задачи, Решения, Отговори от ЗМС 2010 за 5 клас
- Задачи, Решения, Отговори от ЗМС 2011 за 5 клас


Турнир по математика Иван Салабашев - 5 клас

Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2002 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2003 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салаб0шев 5 клас, 2004 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2005 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2006 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2007 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2008 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2009 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2010 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2011 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2012 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2013 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2014 г.
Задачи, решения и отговори от математическо състезание Иван Салабашев 5 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2017 г.

КМС - Коледно Математическо Състезание - 5 клас

Задачи и Решения - КМС 5 клас 2006
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2007
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2008
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2009
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2010
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2011
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2012
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2013
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2014
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2015
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2016
Задачи и Решения - КМС 5 клас 2017

Състезание Математика без Граници - 5 клас

Задачи и отговори от 2013 до пролет 2017 г.

Турнир Математически Звезди, Академия 21 век - Пловдив - 5 клас

Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2005
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2006
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2007
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2008
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2009
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2010
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2011
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2012
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2013
Задачи и Решения - Математически Звезди 5 клас, 2017

ПЧМГ - Състезание Математически Предизвикателства - 5 клас

Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2005
|
Отговори 5 клас, 2005
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2006
|
Отговори 5 клас, 2006
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2007
|
Отговори 5 клас, 2007
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2008
|
Отговори 5 клас, 2008
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2009
|
Отговори 5 клас, 2009
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2010
|
Отговори 5 клас, 2010
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2011
|
Отговори 5 клас, 2011
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2012
|
Отговори 5 клас, 2012
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2013
|
Отговори 5 клас, 2013
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2014
|
Отговори 5 клас, 2014
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2015
|
Отговори 5 клас, 2015
Задачи от състезание на ПЧМГ 5 клас, 2016
|
Отговори 5 клас, 2016

национален кръг на Европейско Кенгуру - 5 клас

задачи Национален ЕК 2007
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2007
задачи Национален ЕК 2008
задачи Национален ЕК 2009
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2009
задачи Национален ЕК 2010
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2010
задачи Национален ЕК 2011
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2011
задачи Национален ЕК 2012
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2012
задачи Национален ЕК 2013
задачи Национален ЕК 2014
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2014
задачи Национален ЕК 2015
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2015
задачи Национален ЕК 2017
|
отговори Европейско Кенгуру - национален 2017
Областен Турнир по Математика - Кърджали - 5 клас

Задачи 2009 г. за 5 клас
|
Отговори 2009 г. за 5 клас
Задачи 2010 г. за 5 клас
|
Отговори 2010 г. за 5 клас
Задачи 2012 г. за 5 клас
|
Отговори 2012 г. за 5 клас
Задачи 2013 г. за 5 клас
|
Отговори 2013 г. за 5 клас
Задачи и Отговори 2014 г. за 5 клас
Задачи и Отговори 2015 г. за 5 клас

НОМ - Национална Олимпиада по Математика - 5 клас

Общински кръг - Олимпиада по Математика

Задачи за 5 клас НОМ 2014 / 2015
|
Задачи за 5 клас 2014 / 2015 - София
Задачи за 5 клас НОМ 2015 / 2016 - София
|
решения и критерии за оценяване 2015 / 2016 5 клас
Задачи за 5 клас НОМ 2016 / 2017 - София
|
решения и критерии за оценяване 2016 / 2017 5 клас
Задачи за 4 - 12 клас НОМ 2016 / 2017 - Пазарджик
Задачи за 5 клас - НОМ 2017 / 2018, София
|
Задачи за 5 клас - НОМ 2017 / 2018, Пловдив
|
Задачи за 5 клас - НОМ 2017 / 2018, Варна
|
решения и оценяване 5 клас, 2017 / 2018 София

Областен кръг - Олимпиада по Математика

Задачи за 5 клас НОМ 2010
|
Решения за 5 клас
Задачи за 5 клас НОМ 2011
|
Решения за 5 клас
Задачи за 5 клас НОМ 2012
|
Решения за 5 клас
Задачи за 5 клас НОМ 2013
|
Решения за 5 клас
Задачи за 5 клас НОМ 2014
|
Решения за 5 клас
Задачи за 5 клас НОМ 2015
|
Решения за 5 клас
Задачи за 5 клас НОМ 2016
|
Решения за 5 клас
НОМ 2017 - Задачи, критерии за оценяване и решения за 5 клас
НОМ 2018 - Задачи, критерии за оценяване и решения за 5 клас

Турнир по математика KSF - Пакистанско Кенгуру - 5 клас

- Задачи / Problems KSF 2005 ::..:: Отговори / Solutions 2005
- Задачи / Problems KSF 2006 ::..:: Отговори / Solutions 2006
- Задачи / Problems KSF 2007 ::..:: Отговори / Solutions 2007
- Задачи / Problems KSF 2008 ::..:: Отговори / Solutions 2008
- Задачи / Problems KSF 2009 ::..:: Отговори / Solutions 2009
- Задачи / Problems KSF 2010 ::..:: Отговори / Solutions 2010
- Задачи / Problems KSF 2011 ::..:: Отговори / Solutions 2011
- Задачи / Problems KSF 2012 ::..:: Отговори / Solutions 2012


ПМС - Пролетни Математически Състезания - 5 клас

Задачи, Решения, Отговори от ПМС 2012 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от ПМС 2013 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от ПМС 2014 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от ПМС 2015 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от ПМС 2016 за 4, 5, 6, 7 и 8 клас
Задачи, Решения, Отговори от ПМС 2017 за 4, 5, 6, 7 и 8 клас
Задачи, Решения, Отговори от ПМС 2018 за 5, 6, 7 и 8 клас

Състезание по математика Роман Хайнацки, Ямбол - 5 клас

Задачи и Решения - 5 клас, 2007
Задачи и Решения - 5 клас, 2008
Задачи и Решения - 5 клас, 2009
Задачи и Решения - 5 клас, 2010
Задачи и Решения - 5 клас, 2011
Задачи и Решения - 5 клас, 2012
Задачи и Решения - 5 клас, 2013
Задачи и Решения - 5 клас, 2014
Задачи и Решения - 5 клас, 2015
Задачи и Решения - 5 клас, 2016
Задачи и Решения - 5 клас, 2017

СМТ - Софийски Математически Турнир - 5 клас

Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2006 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2007 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2008 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2009 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2010 за 5 клас
Задачи, Решения, Отговори от СМТ 2011 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2012 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2013 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2014 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2015 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2016 за 5 клас
Задачи и Отговори от СМТ 2017 за 5 клас

Състезание по математика Хитър Петър, Габрово - 5 клас

Задачи Хитър Петър 2004
|
Отговори Хитър Петър 2004
Задачи Хитър Петър 2005
|
Отговори Хитър Петър 2005
Задачи Хитър Петър 2006
|
Отговори Хитър Петър 2006
Задачи Хитър Петър 2007
|
Отговори Хитър Петър 2007
Задачи Хитър Петър 2008
|
Отговори Хитър Петър 2008
Задачи Хитър Петър 2009
|
Отговори Хитър Петър 2009
Задачи Хитър Петър 2010
|
Отговори Хитър Петър 2010
Задачи Хитър Петър 2011
|
Отговори Хитър Петър 2011
Задачи Хитър Петър 2012
|
Отговори Хитър Петър 2012
Задачи Хитър Петър 2013
|
Отговори Хитър Петър 2013
Задачи Хитър Петър 2014
|
Отговори Хитър Петър 2014
Задачи Хитър Петър 2015
|
Отговори Хитър Петър 2015
Задачи Хитър Петър 2016
|
Отговори Хитър Петър 2016
Задачи Хитър Петър 2017
|
Отговори Хитър Петър 2017
Задачи Хитър Петър 2018
|
Отговори Хитър Петър 2018

Черноризец Храбър - 5 клас

Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2006
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2006
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2007
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2007
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2008
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2008
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2009
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2009
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2010
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2010
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2011
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2011
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2012
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2012
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2013
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2013
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2014
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2014
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2015
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2015
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2016
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2016
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2017
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2017
Задачи от Черноризец Храбър 5-6 клас, 2018
|
Отговори ЧХ 5-6 клас, 2018
IMAS - международно математическо състезание - 5 клас

Задачи / Problems 1st Round IMAS UP 2011
|
Решения / Solutions 1st Round IMAS UP 2011
Задачи / Problems 2nd Round IMAS UP 2011
|
Решения / Solutions 2nd Round IMAS UP 2011
Задачи / Problems 1st Round IMAS UP 2012
|
Решения / Solutions 1st Round IMAS UP 2012
Задачи / Problems 2nd Round IMAS UP 2012
|
Решения / Solutions 2nd Round IMAS UP 2012
Задачи / Problems 1st Round IMAS UP 2013
|
Решения / Solutions 1st Round IMAS UP 2013
Задачи / Problems 2nd Round IMAS UP 2013
|
Решения / Solutions 2nd Round IMAS UP 2013
Задачи / Problems 1st Round IMAS UP 2014
|
Решения / Solutions 1st Round IMAS UP 2014
Задачи / Problems 2nd Round IMAS UP 2014
|
Решения / Solutions 2nd Round IMAS UP 2014
Задачи / Problems 1st Round IMAS UP 2015
|
Решения / Solutions 1st Round IMAS UP 2015
Задачи / Problems 2nd Round IMAS UP 2015
|
Решения / Solutions 2nd Round IMAS UP 2015
Задачи / Problems 1st Round IMAS UP 2016
|
Решения / Solutions 1st Round IMAS UP 2016
Задачи / Problems 2nd Round IMAS UP 2016
|
Решения / Solutions 2nd Round IMAS UP 2016


Ние сме във Facebook
Facebook
Google+
Google+

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.