Klasirane.com | Задачи по Математика


Математически турнир Иван СалабашевKlasirane.com > Иван Салабашев

Математически турнир Иван Салабашев

Математическият турнир Иван Салабашев се провежда по места под егидата на РИО на МОМН и секциите на Съюза на математиците в България.
Турнирът е предназначен за ученици от 2 до 12 клас,а от 2016 г. и 1-ви клас.
С изключение на последната, обща за 10 - 12 клас, темите включват по 15 задачи, първите десет от които са с избираем отговор, а останалите са с открит (числов) отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи носи по 3 точки, а за верен отговор на всеки от последните пет въпроса се получават 6 точки.
Общата тема за 10, 11 и 12-ти клас е съставена от три задачи за описване, всяка оценена с максимум 7 точки.
Участието в турнира се заплаща - 8 лева.
Състезанието се провежда и в повечето големи градове в България, така че всички състезатели от страната имат възможност за явяване.
Новини и информация за Математическо Състезание Иван СалабашевОценете страницата: 3,7 / 151 гласа

Задачи и Отговори от Математически турнир Иван Салабашев

Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 1 клас

Иван Салабашев 1 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 1 клас, 2017 г.

Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 2 клас

Иван Салабашев 2 клас, 2002 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2003 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2004 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2005 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2006 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2007 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2008 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2009 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2010 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2011 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2012 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2013 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2014 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 2 клас, 2017 г.

Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 3 клас

Иван Салабашев 3 клас, 2002 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2003 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2004 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2005 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2006 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2007 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2008 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2009 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2010 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2011 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2012 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2013 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2014 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 3 клас, 2017 г.
Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 4 клас

Иван Салабашев 4 клас, 2002 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2003 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2004 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2005 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2006 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2007 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2008 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2009 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2010 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2011 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2012 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2013 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2014 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 4 клас, 2017 г.

Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 5 клас

Иван Салабашев 5 клас, 2002 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2003 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2004 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2005 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2006 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2007 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2008 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2009 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2010 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2011 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2012 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2013 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2014 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 5 клас, 2017 г.

Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 6 клас

Иван Салабашев 6 клас, 2002 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2003 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2004 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2005 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2006 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2007 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2008 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2009 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2010 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2011 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2012 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2013 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2014 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 6 клас, 2017 г.

Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 7 клас

Иван Салабашев 7 клас, 2002 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2003 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2004 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2005 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2006 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2007 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2008 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2009 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2010 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2011 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2012 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2013 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2014 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 7 клас, 2017 г.
Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 8 - 9 клас

Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2002 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2003 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2004 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2005 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2006 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2007 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2008 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2009 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2010 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2011 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2012 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2013 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2014 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 8 - 9 клас, 2017 г.

Математически турнир Иван Салабашев - Задачи, решения и отговори за 10, 11, 12 клас

Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2002 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2003 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2004 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2005 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 :лас, 2006 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2007 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2008 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2009 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2010 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2011 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2012 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2013 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2014 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2015 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2016 г.
Иван Салабашев 10, 11, 12 клас, 2017 г.


Ние сме във Facebook
Facebook
Google+
Google+

Целта на Klasirane.com е да помогне на ученици с жажда за знания за подготовката им за състезания по математика. Екипът ни се извинява, ако публикуваните задачи са Ваша собственост и Вие не желаете те да бъдат публикувани онлайн в помощ на децата. Моля, свържете се с нас, задачите, за които държите правата ще бъдат премахнати от сайта при Ваше желание, въпреки, че това няма да помогне за интереса към състезателната математика на децата в България. Благодарности за всички, които ни съдействат.